ផលិតផលជ័រ Corundum mullite

  • Corundum mullitemullite and refractory products

    Corundum mullitemullite និងផលិតផល refractory

    របស់យើង។ Corundum mullite/mullite-Ceramic Pusher Plate/Sagger មានគុណសម្បត្តិ មាតិកាខ្ពស់នៃ Al2O3មាតិកាទាបនៃភាពមិនបរិសុទ្ធ, ធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ស្ថេរភាពកំដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះ មេគុណទាបនៃការពង្រីក និងដំណើរការលូនល្អ។